Banetilgjengelighet
Begby KG
Uke 33 (Oddetallsuke)
Kamp Trening
  12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08:00
SJ13-4
SJ13-4
08:15
SJ13-4
SJ13-4
08:30
SJ13-4
SJ13-4
08:45
SJ13-4
SJ13-4
09:00
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
09:15
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
09:30
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
09:45
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
10:00
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
10:15
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
10:30
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
10:45
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
11:00
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
11:15
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
11:30
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
11:45
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
12:00
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
12:15
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
12:30
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
12:45
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
13:00
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
13:15
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
13:30
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
13:45
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
14:00
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
14:15
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
14:30
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
14:45
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
15:00
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
15:15
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
15:30
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
15:45
SJ13-4
LØK
SJ13-4
LØK
16:00
LØK
LØK
16:15
LØK
LØK
16:30
LØK
LØK
SG13-3
16:45
LØK
LØK
SG13-3
17:00
LØK
LØK
SG13-3
SG13-3
SG13-3
17:15
LØK
LØK
SG13-3
SG13-3
SG13-3
17:30
LØK
G15-6
LØK
SG13-3
SG13-3
SG13-3
17:45
LØK
G15-6
LØK
SG13-3
SG13-3
SG13-3
18:00
LØK
G15-6
LØK
SG13-3
SG14-5
SJ13-4
SG13-3
18:15
LØK
G15-6
LØK
SG13-3
SG14-5
SJ13-4
SG13-3
18:30
LØK
G15-6
LØK
SG14-5
SJ13-4
18:45
LØK
G15-6
LØK
SG14-5
SJ13-4
19:00
SG14-5
SJ13-4
19:15
SG14-5
SJ13-4
19:30
19:45
20:00
20:15
A-L
20:30
A-L
20:45
A-L
21:00
A-L
21:15
A-L
21:30
A-L
21:45
22:00
22:15
22:30
22:45
Vis/skjul logg