Begby IL

Trim og løype

Trim og løype

Dette er et tilbud til alle som bor på Østsida, men den brukes også av folk fra Vestsida. Med sin sentrale beliggenhet i forhold til befolkningen på Begby muliggjør den trim og naturopplevelser uten bruk av bil, veldig bra. Med sitt nåværende fine dekke brukes den også av foreldre med barnevogn og det er slett ikke umulig å gå der med rullator. NB vi blir alle gamle og trenger tilretteleggelse for å kunne trimme og nyte naturen.

 

 Ideen om ei lysløype fra Johs Øbys vei til vannbassenget ble skapt rundt 1980 for derved å kunne  knytte seg på forsvarets lysløype. Løypa ble formelt åpnet 22. oktober 1982 etter at forsvaret, kommunen og E-verket hadde gitt grønt lys. Det er grunn til å minne om at dette ikke gjorde seg selv, en takk til initiativtakerne og de som ryddet traseen første gang.

 

Ei lysløype trenger kontinuerlig vedlikehold for å ikke gro igjen. Selv om vi bor i Nedre Glomma-regionen er det en del som er glad i å gå på ski. For at løypa skal være anvendelig i de korte vintrene vi kan ha, er det viktig med en viss bredde på det busk- og skogfrie arealet.   Det kan oppfattes som ”brutalt” når løypekomiteen går i gang med sine utvidelser, eller sørger for at buskvegetasjonene på sidene blir holdt nede. Dette er ikke pent i det øyeblikk det skjer, men naturen er veldig rask til å reparere ”sårene”. Prosessen med å holde løypa åpen må effektiviseres ellers gror den igjen.

 

For å kunne finansiere de tiltak som settes i verk, rydding, legging av stikkrenner og forbedre overflate med tilført dekke, trengs det penger. Vinteren 2009/2010 ble det satt opp ei kasse med giroer ved vannbassenget. Dette skaffet mellom 25 000 og 30 000 kr til vedlikeholdet. En ny slik runde vil komme høsten 2011. Takk til dere som bidrar

 

Golfbanen vil gjøre lysløypa på Østsida enda mer attraktiv. Banens turveier knyttes sammen med lysløypa og dermed har trimere av alle slag et enda flottere tilbud enn i dag.

Vis hensyn

Med tanke på at alle er velkommen til å bruke løypa kan det bli konflikter. Fartsfantomer på sykkel og ski har et særlig ansvar, tilpass farten til det du ser av andre brukere av løypa og merk at det er ei løyperetning som må følges. Det er fint om ryttere om mulig finner andre traseer for sin idrett.

Vi må holde løypa ren for søppel. Ta med søpla hjem. Det finnes imidlertid søppelkasser som kan benyttes.

 

Begby mai 2011

For lysløypekomiteen

 

Per G. Danielsen

Hjemmeside for Begby IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift