Årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Begby idrettslag. Årsmøtet avholdes tirsdag den 19.mars kl. 18.30 på klubbhuset Smaragdveien 7, 1639 Gamle Fredrikstad.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars til Smaragdveien 7, 1639 Gamle Fredrikstad, eller på e-post til leder@begyil.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på forespørsel via e-post til leder@begbyil.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift